?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 吉林时时彩开奖号吗:穆尔变压器的工作原理-中国工业电器?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="吉林时时彩开奖号吗:穆尔变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊..."><meta name="keywords" content="吉林时时彩开奖号吗," /> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <!-- End Google Tag Manager --> <link rel="canonical" href="//www.mvq89.com.cn/text/10/180703/AD100829948_1.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="//www.mvq89.com.cn/" title="吉林时时彩直播">吉林时时彩直播</a></div> <ul class="top_nav"> <li class="ppphz"><a href="/News/"><strong class="ppphz">资讯</strong></a></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li class="ppphz"><a href="/Topic/">专题</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Video/">视频</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">活动</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Material/MaterialList0/">下载</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li class="ppphz"><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">导航</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="//www.mvq89.com.cn/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li class="ppphz"><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">智能电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li class="ppphz"><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li class="ppphz"><a >物联?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li class="ppphz"><a >稳压?/a><a >变频?/a><a href="//www.mvq89.com.cn/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul class="ppphz"><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >电线电缆</a></li><li class="ppphz"><a >断路?/a><a >避雷?/a><a >电力电缆</a></li><li class="ppphz"><a >继电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯电缆</a></li></ul><ul class="ppphz"><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li class="ppphz"><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li class="ppphz"><a >流量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li class="ppphz"><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li class="ppphz"><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电路</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="请输入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul class="ppphz"> <li class="ppphz"><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList9/">方案应用</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Material/MaterialList0/">资料下载</a></li> <li class="ppphz"><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong class="ppphz">您正在访问:</strong> <a href="//www.mvq89.com.cn/" title="吉林时时彩直播">吉林时时彩直播</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList10/" target="_blank">技术标?/a> >> <span class="ppphz">正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>吉林时时彩开奖号吗:穆尔变压器的工作原理</h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源:威斯特传感器仪表有限公?作者:??点击?span id="HitNum"></span>?时间?span id="dTime">2018/7/3 10:36:06</span><input type="hidden" id="ID" value="100829948"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[穆尔变压器的工作原理]:穆尔变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊...</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> <a href="//www.mvq89.com.cn/">吉林时时彩直播</a> www.mvq89.com.cn 穆尔变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)?</p> <p style="text-indent:2em;"> 穆尔变压器必须是灵活?因为不同的情况需要不同的电压。穆尔电子的产品范围提供了这种灵活性;无论它是一个隔离变压器,控制变压器,或者安全变压器-对于任何应用我们都有相对应的解决方案。穆尔电子的变压器是可靠和安全的。各种电压和综合认证为全球用户提供了便利?</p> <p style="text-indent:2em;"> 工作原理?</p> <p style="text-indent:2em;"> 变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成,铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想德国MURR穆尔变压器情况?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="关注有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器网:此内容转载于合作媒体或互联网其它网站,中国工业电器网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述!</br>新闻、技术文章投稿QQ?28246603 邮箱:news@www.mvq89.com.cn</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li class="ppphz">· <a href="/text/10/180703/AD100829948_1.html" target="_blank">穆尔变压器的工作原理</a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/1/180703/AD100829947_1.html" target="_blank">中美贸易战持续升?机床产业急需独立自强</a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/32/180703/AD100829946_1.html" target="_blank">电气百科:电工行业十二最</a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/32/180703/AD100829945_1.html" target="_blank">电气百科:智能涡街流量计工作原理介绍</a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/1/180703/AD100829943_1.html" target="_blank">“美日杯”摄影大赛颁奖典??9日成?/a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/32/180703/AD100829942_1.html" target="_blank">电气百科:GJYH金属元构件、松套光纤?/a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/32/180703/AD100829941_1.html" target="_blank">电气百科:PARKER齿轮泵应用输出原?/a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/32/180703/AD100829940_1.html" target="_blank">电气百科:电工布线(接线)规?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>网友评论<span class="ppphz">已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户登录</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li class="ppphz">·<a href="/text/10/180703/AD100829948_1.html" target="_blank">穆尔变压器的工作原理</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180703/AD100829946_1.html" target="_blank">电气百科:电工行业十二最</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180703/AD100829945_1.html" target="_blank">电气百科:智能涡街流量计工作</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180703/AD100829942_1.html" target="_blank">电气百科:GJYH金属元构件、松</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180703/AD100829941_1.html" target="_blank">电气百科:PARKER齿轮泵应用输</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180703/AD100829940_1.html" target="_blank">电气百科:电工布线(接线)规</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180703/AD100829939_1.html" target="_blank">电气百科:金属元构件、紧套光</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180703/AD100829938_1.html" target="_blank">电气百科:溢流阀使用说明</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180703/AD100829936_1.html" target="_blank">电气百科:Rexroth电磁阀的工</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180703/AD100829932_1.html" target="_blank">电气百科:计量泵的日常维?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180703/AD100829911_1.html" target="_blank">电气百科:巴鲁夫感应面保护套</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180703/AD100829876_1.html" target="_blank">电气百科:对夹蝶阀结构特点</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180703/AD100829875_1.html" target="_blank">电气百科:罐身轴向承压力测试</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180703/AD100829850_1.html" target="_blank">电气百科:巴鲁夫使用导波雷达</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180702/AD100829572_1.html" target="_blank">电气百科:贺德克高压球阀</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180702/AD100829555_1.html" target="_blank">电气百科:费斯托接头QS-G1/4</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018062904/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(322)">2018第二届世界无人机大会专题</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018062903/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(321)">?9届IEEE国际智能车大会专?/a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018062902/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(320)">2018中国(广州)国际智能装备</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018062901/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(319)">2018世界移动大会-上海专题</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018062201/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(318)">2018第十四届中国北京国际工业</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018062202/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(317)">第五届世?D打印技术产业大?/a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018062204/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(316)">世界物联网安全峰?018专题</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018062203/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(315)">2018交叉智能前沿峰会专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明:严禁任何单位和个人模仿、转载、抄袭及冒名中国工业电器网(www.mvq89.com.cn?/p><p><a href="//www.mvq89.com.cn/" title="吉林时时彩直播">吉林时时彩直播</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H12.Html">广告服务</a>| <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/user/"> 在线投稿</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/Links/">友情链接</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="//www.mvq89.com.cn/SetMap.html" target="_blank">网站地图</a></p><p>客服:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a>展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 会员合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 广告合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a><p>中国工业电器网服务热线:400-688-6377 合作电话?21-39983999 传真?21-39983888 邮编?01812 信箱:cn@www.mvq89.com.cn新闻投稿邮箱:news@www.mvq89.com.cn</p><p>上海总公司地址:上?金园一?99号(中国工业电器大厦) 法律顾问:浙江海昌律师事务所 江律?/p><p>上海易电网络科技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a href="//www.mvq89.com.cn/" title="吉林时时彩直播">吉林时时彩直播</a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div> </div> </div> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/5bv623/833399939.html ">ƻ iPhone 7ȫͨͼƬ </a> 2019-05-26</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/55792/856554938.html ">͢VSǰհ÷սŷ޺ ǿƻӦC </a> 2019-05-26</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/wjo147/899733937.html ">ϻһкʱã </a> 2019-05-25</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/968259/933983936.html ">ȪչѵŻ </a> 2019-05-25</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/5x5611/605894935.html ">̻ɻѡٹ </a> 2019-05-25</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/1b9750/206666934.html ">߿ˣˣȥ </a> 2019-05-25</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/5x5309/875230933.html ">ܾװ°ͻ BCNձ </a> 2019-05-24</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/173662/90485932.html ">Ϊ˹׵Уǻۺ </a> 2019-05-24</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/4y513/784689931.html ">ϲӭʮŴ֣꣺ϣʮŴΪл帴˵һΰת۵ </a> 2019-05-24</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/3h0838/73613930.html ">ظ@֮Ҫ߼ῴƪӣ </a> 2019-05-23</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/73266/611892929.html "> ͷźʡҵʵ </a> 2019-05-23</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/b1q874/991630928.html ">оԱ͹в </a> 2019-05-23</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/41m858/202721927.html ">ӿõ⣺ѧ֮ </a> 2019-05-22</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/298490/921229926.html ">ε̰Զ߹֪˵ɶ </a> 2019-05-22</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/490652/855748925.html ">ûϣûϵѧУҲҵ˲ţ廪ֻ㡣 </a> 2019-05-21</li> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.oyhuh.tw" target="_blank">944</a>| <a href="//www.jzivz.tw" target="_blank">230</a>| <a href="//www.smsyb.tw" target="_blank">317</a>| <a href="//www.shniy.tw" target="_blank">380</a>| <a href="//www.enddz.tw" target="_blank">281</a>| <a href="//www.jdxgj.tw" target="_blank">522</a>| <a href="//www.xjijg.tw" target="_blank">430</a>| <a href="//www.ufxjl.tw" target="_blank">822</a>| <a href="//www.tbvgr.tw" target="_blank">318</a>| <a href="//www.jrdzd.tw" target="_blank">746</a>| </body> </html>