?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 重庆时时彩开奖直播:美国CFT专员认为区块链技术将改变世界经济格局-中国工业电器?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="重庆时时彩开奖直播:美国东部时间6?日,美国商品期货交易委员会(CFTC)Rostin Behnam专员在纽约联合国广场举行的BFI峰会上发表“促进开放、透明、有竞争力和财务稳健的市场”的讲话。美国CFT专员认为区块?.."><meta name="keywords" content="重庆时时彩开奖直播," /> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <!-- End Google Tag Manager --> <link rel="canonical" href="//www.mvq89.com.cn/text/17/180716/AD100833639_1.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="//www.mvq89.com.cn/" title="吉林时时彩直播">吉林时时彩直播</a></div> <ul class="top_nav"> <li class="ppphz"><a href="/News/"><strong class="ppphz">资讯</strong></a></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li class="ppphz"><a href="/Topic/">专题</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Video/">视频</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">活动</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Material/MaterialList0/">下载</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li class="ppphz"><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">导航</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="//www.mvq89.com.cn/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li class="ppphz"><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">智能电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li class="ppphz"><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li class="ppphz"><a >物联?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li class="ppphz"><a >稳压?/a><a >变频?/a><a href="//www.mvq89.com.cn/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul class="ppphz"><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >电线电缆</a></li><li class="ppphz"><a >断路?/a><a >避雷?/a><a >电力电缆</a></li><li class="ppphz"><a >继电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯电缆</a></li></ul><ul class="ppphz"><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li class="ppphz"><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li class="ppphz"><a >流量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li class="ppphz"><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li class="ppphz"><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电路</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="请输入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul class="ppphz"> <li class="ppphz"><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList9/">方案应用</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Material/MaterialList0/">资料下载</a></li> <li class="ppphz"><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong class="ppphz">您正在访问:</strong> <a href="//www.mvq89.com.cn/" title="吉林时时彩直播">吉林时时彩直播</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList17/" target="_blank">技术动?/a> >> <span class="ppphz">正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>重庆时时彩开奖直播:美国CFT专员认为区块链技术将改变世界经济格局</h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源? FX168财经?作者:??点击?span id="HitNum"></span>?时间?span id="dTime">2018/7/16 8:35:05</span><input type="hidden" id="ID" value="100833639"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[美国CFT专员认为区块链技术将改变世界经济格局]:美国东部时间6?日,美国商品期货交易委员会(CFTC)Rostin Behnam专员在纽约联合国广场举行的BFI峰会上发表“促进开放、透明、有竞争力和财务稳健的市场”的讲话。美国CFT专员认为区块?..</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> <a href="//www.mvq89.com.cn/">吉林时时彩直播</a> www.mvq89.com.cn 美国东部时间6?日,美国商品期货交易委员会(CFTC)Rostin Behnam专员在纽约联合国广场举行的BFI峰会上发表“促进开放、透明、有竞争力和财务稳健的市场”的讲话?</p> <p style="text-indent:2em;"> <strong class="ppphz">美国CFT专员认为区块链技术将改变世界经济格局</strong> </p> <p style="text-indent:2em;" align="center"> <strong class="ppphz"><img src="//oss.cnelc.com/kindeditor/img/20180716/20180716083438_1098.png" alt="" /><br /> </strong> </p> <p style="text-indent:2em;"> Rostin Behnam也是美国比特币期货的监管部门主席,他在BFI峰会上发表讲话的内容中主要阐述了其对于加密货币以及区块链技术将对世界格局、经济体系、货币体系带来的影响的展望。以下是他演讲主要内容归纳(有删减)?</p> <p style="text-indent:2em;"> 区块链与联合国开发计划署3月份宣布一项创意联盟,联合国难民署和世界经济论坛之间建立合作伙伴关系。旨在研究区块链在自然资源保护和民主系统保护中的应用?</p> <p style="text-indent:2em;"> 衍生品市场的力量和承诺可能很容易被欺诈和操纵。衍生品市场在金融危机中扮演着重要角色。我提到CFTC监管掉期。在2010年之前,掉期是一种最常用于管理风险的金融工具,没有受到监管,完全处于全球监管机构范围之外的阴影之中?</p> <p style="text-indent:2em;"> 关于区块链和金融技术更普遍存在这一现象,我们一直主张在我们的市场进行监督,特别是使区块链和其他技术更加透明,并确保市场不受欺诈和操纵?</p> <p style="text-indent:2em;"> <strong class="ppphz">加密货币</strong> </p> <p style="text-indent:2em;"> 虚拟资产不分国界,监管往往落后于曲线,无法跟上日常的发展。因此,一些国家已经取缔了虚拟货币。其他国家也不断***严格的的法律来监管加密货币。许多国家根本不知道该怎么做。而且,一些国家认为虚拟货币对瑞士,德国,新加坡或美国等发达国家来说是一个问题?</p> <p style="text-indent:2em;"> 但虚拟货币可能会成为任何国家的经济实体的一部分?让我重复一遍:这些虚拟货币不会消失,它们将扩散到地球上的每一个经济体和每个地方。一些小型经济体可能会依赖虚拟货币来维持生存。而且,这些加密货币将独立在传统的货币中介机构之外,如政府,银行,投资者,政府部门或国际组织?</p> <p style="text-indent:2em;"> 我们目睹了一场技术革命。也许我们也目睹了一个现代奇迹?</p> <p style="text-indent:2em;"> 有些人认为虚拟资产可能是积累财富和消除贫困的一种方式。他们认为区块链可能是消除贫困的手段......这种可能性应该推动虚拟资产的发展?</p> <p style="text-indent:2em;"> <strong class="ppphz">农业</strong> </p> <p style="text-indent:2em;"> 农业是区块链可以改变世界的另一个地方。几十年来,CFTC一直致力于寻找全球供应链和食品安全的解决方案。区块链技术的出现使其变得更加可行。通过区块链技术追踪食品的来源,区块链还可以用于消除食品垃圾和食物浪费,甚至改善国内和国际的全球分配体系,区块链可以改善农业,让消费者和农民从中受益?</p> <p style="text-indent:2em;"> <strong class="ppphz">医疗保健</strong> </p> <p style="text-indent:2em;"> 区块链对医疗保健也有影响。区块链技术可能成为改善健康状况和降低成本的重要途径。区块链技术可以长久保存患者碎片化的医疗隐私信息,比如健康状况信息,DNA信息以及其他重要信息?</p> <p style="text-indent:2em;"> 区块链也可以解决医疗欺诈和浪费问题。帮助抑制了医疗费用的上涨?</p> <p style="text-indent:2em;"> <strong class="ppphz">比特币监?/strong> </p> <p style="text-indent:2em;"> 2018年,两家交易所为虚拟货币自我认证了期货产品的几个新合约。那些正在寻求资本形成和风险转移的公司。它们通过人工智能,基于算法的交易,数据分析,自我估价和实时计算支付的“智能”合同,以及分布式账本技术来实现资本转移。这些技术正在改变我们周围的世界,这些技术对美国资本和衍生品市场同样产生变革性影响?</p> <p style="text-indent:2em;"> 虚拟货币的支持者看到了一种技术解决方案,以解决历史悠久的“双重支出”问题?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2015年,美国商品期货交易委员会确定虚拟货币(如比特币)符合“商品交易法”或“CEA”下“商品”的定义。尽管如此,CFTC并没有在CEA下对市场或平台进行虚拟货币或其他商品现金或“现货”交易的监管权限,也没有对此类平台的参与者进行监管。更具体地说,CFTC无权对现货虚拟货币平台或其他现金商品进行监管,包括实施注册要求,监督和监控,交易报告,遵守人事行为标准,客户培训,资本充足率,交易系统保护措施,网络安全考试或其他要求?</p> <p style="text-indent:2em;"> 事实上,目前的法律,并未向美国联邦的监管者赋予对在美国境内或境外运营现货的数字货币平台监管的权力?</p> <p style="text-indent:2em;"> 然而,CFTC确实拥有执法管辖权来调查潜在虚拟货币现货市场的欺诈和操纵行为,并酌情在发现欺诈或操纵的情况下进行民事执法行动?</p> <p style="text-indent:2em;"> 与之对比的是,CFTC有对于在CEA项下,对在美国交易的数字货币的衍生品监管并执法的权力?</p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="关注有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器网:此内容转载于合作媒体或互联网其它网站,中国工业电器网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述!</br>新闻、技术文章投稿QQ?28246603 邮箱:news@www.mvq89.com.cn</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li class="ppphz">· <a href="/text/17/180716/AD100833639_1.html" target="_blank">美国CFT专员认为区块链技术将改变世界?/a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/1/180716/AD100833638_1.html" target="_blank">Mycoinex我币网布局区块链高端峰?/a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/1/180716/AD100833637_1.html" target="_blank">特斯拉宣布科技创新中心落户北京</a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/1/180716/AD100833636_1.html" target="_blank">中国国际进口博览会预计国内外专业采购?</a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/32/180713/AD100833634_1.html" target="_blank">电气百科:阀门的种类简?/a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/1/180713/AD100833633_1.html" target="_blank">他从德国走来,匠心是他的风采——海格电?/a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/32/180713/AD100833632_1.html" target="_blank">电气百科:玻璃绝缘子与陶瓷绝缘子的区?/a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/1/180713/AD100833631_1.html" target="_blank">以区块链推动清洁能源互联共享</a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>网友评论<span class="ppphz">已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户登录</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li class="ppphz">·<a href="/text/17/180716/AD100833639_1.html" target="_blank">美国CFT专员认为区块链技术将</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833634_1.html" target="_blank">电气百科:阀门的种类简?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833632_1.html" target="_blank">电气百科:玻璃绝缘子与陶瓷绝</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833626_1.html" target="_blank">电气百科:环形真空泵的基本概</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833625_1.html" target="_blank">电气百科:电容器知识简?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833618_1.html" target="_blank">电气百科:导致静电除尘器除尘</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833617_1.html" target="_blank">电气百科:浅析高压鼓风机叶轮</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833613_1.html" target="_blank">电气百科:细分鼓风机滚蛋轴承</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833583_1.html" target="_blank">电气百科:REXROTH先导式单?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833582_1.html" target="_blank">电气百科:E120立式台式防水?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833578_1.html" target="_blank">电气百科:ZGF-Q-120/2轻便?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833567_1.html" target="_blank">电气百科:阿托斯电磁阀AGMZA</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833564_1.html" target="_blank">电气百科:ATOS电磁阀可靠?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833555_1.html" target="_blank">电气百科?102AH日本共立接地</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833553_1.html" target="_blank">电气百科?50型真空滤油机简</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833505_1.html" target="_blank">电气百科?000A大电流编织测</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018071304/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(330)">2018中国大数据应用大会专?/a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018071303/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(329)">2018中国互联网大会专题报?/a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018071302/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(328)">2018北京国际人工智能大会专题</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018071301/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(327)">2018北京国际大数据产业大会专</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018070604/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(326)">第十四届中国国际机床工具展览</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018070603/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(325)">2018中国北京国际消费电子博览</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018070602/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(324)">2018人工智能与智能汽车创新峰</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018070601/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(323)">第三届全球虚拟·现实大会(GV</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明:严禁任何单位和个人模仿、转载、抄袭及冒名中国工业电器网(www.mvq89.com.cn?/p><p><a href="//www.mvq89.com.cn/" title="吉林时时彩直播">吉林时时彩直播</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H12.Html">广告服务</a>| <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/user/"> 在线投稿</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/Links/">友情链接</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="//www.mvq89.com.cn/SetMap.html" target="_blank">网站地图</a></p><p>客服:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a>展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 会员合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 广告合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a><p>中国工业电器网服务热线:400-688-6377 合作电话?21-39983999 传真?21-39983888 邮编?01812 信箱:cn@www.mvq89.com.cn新闻投稿邮箱:news@www.mvq89.com.cn</p><p>上海总公司地址:上?金园一?99号(中国工业电器大厦) 法律顾问:浙江海昌律师事务所 江律?/p><p>上海易电网络科技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a href="//www.mvq89.com.cn/" title="吉林时时彩直播">吉林时时彩直播</a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div> </div> </div> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/577531/634100835.html ">ͼ㡱ֳɼƻӰʦְֳɳƪ </a> 2019-04-23</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/r1p931/266871834.html ">ͼ˶ؾٰʮ </a> 2019-04-22</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/l59331/768548833.html ">ɽѧԺƶ취淶߿γ </a> 2019-04-22</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/771803/221628832.html ">ϲ׸Ӥʱ ̽ϲӤ </a> 2019-04-22</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/519722/310652831.html ">ͽ֪ʶ硱 </a> 2019-04-22</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/o73269/16744830.html ">ij̨ƶҵƶ </a> 2019-04-21</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/948982/297383829.html ">Oŷչĸܾһ  </a> 2019-04-21</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/b37544/456558828.html ">ϡͼΡ·οͱת </a> 2019-04-21</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/99v625/581611827.html ">1ŷԪһ׷ȻʽΪʲô </a> 2019-04-20</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/381831/969391826.html ">ΧҪ ʵʩΧ±׼㽭 </a> 2019-04-20</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/j8d123/749875825.html ">ڶƷζĻķ </a> 2019-04-20</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/694141/108755824.html ">ѧϰʱ̡壺дйɫƪ¡ </a> 2019-04-19</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/u61721/348546823.html ">Լ۱ȳߵĿ Ͻȥ </a> 2019-04-19</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/c95918/902650822.html ">ηƭʾ׺ƹ </a> 2019-04-19</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/676977/328899821.html ">Ȫ״ΰ䲼طʵԷ 潫71ʵʩ </a> 2019-04-19</li> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.dxjeo.tw" target="_blank">119</a>| <a href="//www.vfijw.tw" target="_blank">210</a>| <a href="//www.rkswv.tw" target="_blank">246</a>| <a href="//www.trbhn.tw" target="_blank">597</a>| <a href="//www.oubno.tw" target="_blank">910</a>| <a href="//www.mpaqt.tw" target="_blank">911</a>| <a href="//www.jgvda.tw" target="_blank">888</a>| <a href="//www.ltwdf.tw" target="_blank">717</a>| <a href="//www.zednq.tw" target="_blank">147</a>| <a href="//www.fnxhg.tw" target="_blank">961</a>| </body> </html>