?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 吉林市时时彩开奖:电气百科:曲轴的几种加工制造技术,从铸造到强化技?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="吉林市时时彩开奖:美国、德国、日本等汽车工业发达国家都致力于开发绿色环保、高性能发动机,发动机正向着增压、增压中冷、大功率、高可靠性、低排放方向发展。曲轴作为发动机的心脏,正面临着安全性和可靠性的严峻挑战,传统材料和?.."><meta name="keywords" content="吉林市时时彩开奖," /> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <!-- End Google Tag Manager --> <link rel="canonical" href="//www.mvq89.com.cn/text/17/190311/AD100892226_1.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="//www.mvq89.com.cn/" title="吉林时时彩直播">吉林时时彩直播</a></div> <ul class="top_nav"> <li class="ppphz"><a href="/News/"><strong class="ppphz">资讯</strong></a></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li class="ppphz"><a href="/Topic/">专题</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Video/">视频</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">活动</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Material/MaterialList0/">下载</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li class="ppphz"><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">导航</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="//www.mvq89.com.cn/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li class="ppphz"><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">智能电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li class="ppphz"><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li class="ppphz"><a >物联?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li class="ppphz"><a >稳压?/a><a >变频?/a><a href="//www.mvq89.com.cn/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul class="ppphz"><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >电线电缆</a></li><li class="ppphz"><a >断路?/a><a >避雷?/a><a >电力电缆</a></li><li class="ppphz"><a >继电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯电缆</a></li></ul><ul class="ppphz"><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li class="ppphz"><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li class="ppphz"><a >流量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li class="ppphz"><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li class="ppphz"><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电路</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="请输入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul class="ppphz"> <li class="ppphz"><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList9/">方案应用</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Material/MaterialList0/">资料下载</a></li> <li class="ppphz"><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong class="ppphz">您正在访问:</strong> <a href="//www.mvq89.com.cn/" title="吉林时时彩直播">吉林时时彩直播</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList17/" target="_blank">技术动?/a> >> <span class="ppphz">正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>吉林市时时彩开奖:电气百科:曲轴的几种加工制造技术,从铸造到强化技?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源:机械学?作者:??点击?span id="HitNum"></span>?时间?span id="dTime">2019/3/11 11:40:58</span><input type="hidden" id="ID" value="100892226"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[电气百科:曲轴的几种加工制造技术,从铸造到强化技术]:美国、德国、日本等汽车工业发达国家都致力于开发绿色环保、高性能发动机,发动机正向着增压、增压中冷、大功率、高可靠性、低排放方向发展。曲轴作为发动机的心脏,正面临着安全性和可靠性的严峻挑战,传统材料和?..</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> <a href="//www.mvq89.com.cn/">吉林时时彩直播</a> www.mvq89.com.cn 美国、德国、日本等汽车工业发达国家都致力于开发绿色环保、高性能发动机,发动机正向着增压、增压中冷、大功率、高可靠性、低排放方向发展。曲轴作为发动机的心脏,正面临着安全性和可靠性的严峻挑战,传统材料和制造工艺已无法满足其功能要求,因此各专业曲轴生产厂家争相引进新技术、新工艺,提高制造技术水平。文章分别从曲轴毛坯的铸造技术、锻压技术、机械加工技术、热处理和表面强化技术等几个方面,介绍了曲轴制造技术进展及未来发展趋势?</p> <p style="text-indent:2em;"> 曲轴是发动机中承受冲击载荷、传递动力的重要零件,在发动机五大件中最难以保证加工质量。由于曲轴工作条件恶劣,因此对曲轴材质以及毛坯加工技术、精度、表面粗糙度、热处理和表面强化、动平衡等要求都十分严格。如果其中任何一个环节质量没有得到保证,则可严重影响曲轴的使用寿命和整机的可靠性。世界汽车工业发达国家对曲轴的加工十分重视,并不断改进曲轴加工工艺。随着WTO的加入,国内曲轴生产厂家已经意识到形势的紧迫性,引进了为数不少的先进设备和技术,以期提高产品的整体竞争力,使得曲轴的制造技术水平有了大幅提高,特别是近5年来发展更为迅猛。金属加工微信,内容不错,值得关注?</p> <p style="text-indent:2em;"> 目前车用发动机曲轴材质有球墨铸铁和钢两类。由于球墨铸铁的切削性能良好,可获得较理想的结构形状,并且和钢质曲轴一样可以进行各种热处理和表面强化处理来提高曲轴的抗疲劳强度、硬度和耐磨性。球墨铸铁曲轴成本只有调质钢曲轴成本?/3左右,所以球墨铸铁曲轴在国内外得到了广泛应用。统计资料表明,车用发动机曲轴采用球墨铸铁材质的比例在美国为90%,英国为85%,日本为60%,此外,德国、比利时等国家也已经大批量采用。国内采用球墨铸铁曲轴的趋势则更加明显,中小型功率柴油机曲轴85%以上采用球墨铸铁,功率在160kW以上的发动机曲轴多采用锻钢曲轴?</p> <p style="text-indent:2em;"> <strong class="ppphz">曲轴制造技?工艺的进?/strong> </p> <p style="text-indent:2em;"> 1、球墨铸铁曲轴毛坯铸造技?</p> <p style="text-indent:2em;"> 球墨铸铁曲轴的生产继QT800-2、QT900-2等几种牌号后,广西玉柴等经过攻关已能稳定生产QT800-6牌号的曲轴,为曲轴“以铁代钢”奠定了基础?</p> <p style="text-indent:2em;"> ?)熔?</p> <p style="text-indent:2em;"> 高温低硫纯净铁水的获得是生产高质量球墨铸铁的关键。国内主要是以冲天炉为主的生产设备,铁水未进行预脱硫处理;其次是高纯生铁少、焦炭质量差。目前已采用双联外加预脱硫的熔炼方法,采用冲天炉熔化铁水,经炉外脱硫,然后在感应电炉中升温并调整成分。目前,在国内铁水成分的检测已普遍采用真空直读光谱仪来进行?</p> <p style="text-indent:2em;"> ?)造型 </p> <p style="text-indent:2em;"> 气流冲击造型工艺明显优于粘土砂型工艺,可获得高精度的曲轴铸件,该工艺制作的砂型具有无反弹变形量等特点,这对于多拐曲轴尤为重要。目前,国内已有一些曲轴生产厂家从德国、意大利、西班牙等国引进气流冲击造型工艺,不过,引进整条生产线的只有极少数厂家,如文登天润曲轴有限公司引进了德国KW铸造生产线?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2、钢曲轴毛坯的锻造技?</p> <p style="text-indent:2em;"> 近几年来,国内已引进了一批先进的锻造设备,但由于数量少,加之模具制造技术和其他一些设施跟不上,使一部分先进设备未发挥应有的作用。从总体上来讲,需改造和更新的陈旧的普通锻造设备多,同时,落后的工艺和设备仍占据主导地位,先进技术有所应用但还不普遍?</p> <p style="text-indent:2em;"> 3、机械加工技?</p> <p style="text-indent:2em;"> 目前国内曲轴生产线多数由普通机床和专用机床组成,生产效率和自动化程度相对较低。粗加工设备多采用多刀车床车削曲轴主轴颈及拐颈,工序的质量稳定性差,容易产生较大的内应力,难以达到合理的加工余量。一般精加工采用MQ8260等曲轴磨床粗?半精?精磨-抛光,通常靠手工操作,加工质量不稳定?span id="sTxtPage" style="color:#FF0000;"></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <a href="AD100892226_2.html">2</a></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="关注有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器网:此内容转载于合作媒体或互联网其它网站,中国工业电器网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述!</br>新闻、技术文章投稿QQ?28246603 邮箱:news@www.mvq89.com.cn</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li class="ppphz">· <a href="/text/17/190311/AD100892226_1.html" target="_blank">电气百科:曲轴的几种加工制造技术,从铸?/a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/1/190311/AD100892224_1.html" target="_blank">东莞推行机器换人,是否能解决用工荒?</a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/1/190311/AD100892223_1.html" target="_blank">马化腾两会建言生态环保:开展海洋国家公?/a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/1/190311/AD100892222_1.html" target="_blank">浅谈:国内工业机器人集成商发展思路</a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/1/190311/AD100892221_1.html" target="_blank">智能制造该多谈点制造少谈点智能</a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/1/190311/AD100892220_1.html" target="_blank">晶科能源CE0陈康平:加大光伏扶贫力度</a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/32/190311/AD100892219_1.html" target="_blank">电气百科:加工高手经验分享:三招搞定金属</a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/1/190311/AD100892218_1.html" target="_blank">你还在害怕吗?解析机器人手术的安全?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>网友评论<span class="ppphz">已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户登录</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li class="ppphz">·<a href="/text/17/190311/AD100892226_1.html" target="_blank">电气百科:曲轴的几种加工制?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/190311/AD100892219_1.html" target="_blank">电气百科:加工高手经验分享:</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/190311/AD100892212_1.html" target="_blank">电气百科:机器人自动焊接技?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/190311/AD100892210_1.html" target="_blank">电气百科:焊条质量合不合格两</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/190311/AD100892206_1.html" target="_blank">电气百科:何时采用单层、多?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/190311/AD100892202_1.html" target="_blank">电气百科:数控机床“尺寸不?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/190311/AD100892200_1.html" target="_blank">电气百科:汽车基本故障手册!</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/190311/AD100892196_1.html" target="_blank">电气百科:轴承的11种润滑方?/a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li class="ppphz">·<a href="/text/32/190308/AD100891935_1.html" target="_blank">电气百科:橡胶拉力机试验结果</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/190308/AD100891901_1.html" target="_blank">电气百科:Frontier PE红外?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/190307/AD100891749_1.html" target="_blank">电气百科:磁导率仪方法原?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/190307/AD100891747_1.html" target="_blank">电气百科:新款机用途原理以?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/190306/AD100891477_1.html" target="_blank">电气百科:WF290+便携式里氏硬</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/190305/AD100891333_1.html" target="_blank">电气百科:PACE6000压力控制?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/190305/AD100891242_1.html" target="_blank">电气百科:初次使用拉力试验机</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/11/190227/AD100890425_1.html" target="_blank">2019上海市重点用能单位能耗在</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2019030801/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(425)">2019年人工智能技术发展与应用</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2019030101/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(424)">2019年将迎来新一轮机器人革命</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2019030102/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(423)">2019年光伏市场发展专?/a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2019030103/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(422)">2019工业互联网峰会专?/a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2019030104/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(421)">家用机器人现状与前景专题</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2019022203/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(420)">智能硬件走进家庭还要多久</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2019022202/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(419)">2019年物联网关键技术与应用</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2019022201/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(418)">5G大背景下的科技趋势专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明:严禁任何单位和个人模仿、转载、抄袭及冒名中国工业电器网(www.mvq89.com.cn?/p><p><a href="//www.mvq89.com.cn/" title="吉林时时彩直播">吉林时时彩直播</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H12.Html">广告服务</a>| <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/user/"> 在线投稿</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/Links/">友情链接</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="//www.mvq89.com.cn/SetMap.html" target="_blank">网站地图</a></p><p> 会员服务:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 广告合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a>展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a><p>中国工业电器网服务热线:400-688-6377 合作电话?21-39983999 传真?21-39983888 邮编?01812 信箱:cn@www.mvq89.com.cn新闻投稿邮箱:news@www.mvq89.com.cn</p><p>上海总公司地址:上?金园一?99号(中国工业电器大厦) 法律顾问:浙江海昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证:沪B2-20180642 </p><p>上海易电网络科技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a href="//www.mvq89.com.cn/" title="吉林时时彩直播">吉林时时彩直播</a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div> </div> </div> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/jj019/129229941.html ">[]ҸҲָ˵ĸо㣬ﵽŮһںϵġáĸойĹ˾϶Ůںһĸо˵еĸое </a> 2019-05-26</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/tv4328/171376940.html ">򣡳ԳԳԣѻ𱬣ܶ70Ԫ </a> 2019-05-26</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/5bv623/833399939.html ">ƻ iPhone 7ȫͨͼƬ </a> 2019-05-26</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/55792/856554938.html ">͢VSǰհ÷սŷ޺ ǿƻӦC </a> 2019-05-26</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/wjo147/899733937.html ">ϻһкʱã </a> 2019-05-25</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/968259/933983936.html ">ȪչѵŻ </a> 2019-05-25</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/5x5611/605894935.html ">̻ɻѡٹ </a> 2019-05-25</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/1b9750/206666934.html ">߿ˣˣȥ </a> 2019-05-25</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/5x5309/875230933.html ">ܾװ°ͻ BCNձ </a> 2019-05-24</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/173662/90485932.html ">Ϊ˹׵Уǻۺ </a> 2019-05-24</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/4y513/784689931.html ">ϲӭʮŴ֣꣺ϣʮŴΪл帴˵һΰת۵ </a> 2019-05-24</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/3h0838/73613930.html ">ظ@֮Ҫ߼ῴƪӣ </a> 2019-05-23</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/73266/611892929.html "> ͷźʡҵʵ </a> 2019-05-23</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/b1q874/991630928.html ">оԱ͹в </a> 2019-05-23</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/41m858/202721927.html ">ӿõ⣺ѧ֮ </a> 2019-05-22</li> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//ijeuhl.com.cn" target="_blank">340</a>| <a href="//bhmdjo.com.cn" target="_blank">404</a>| <a href="//onbkon.com.cn" target="_blank">968</a>| <a href="//ydcmmw.com.cn" target="_blank">170</a>| <a href="//mjilbp.com.cn" target="_blank">488</a>| <a href="//pylpbu.com.cn" target="_blank">504</a>| <a href="//ywchyv.com.cn" target="_blank">17</a>| <a href="//tvlkqv.com.cn" target="_blank">289</a>| <a href="//kxoomg.com.cn" target="_blank">528</a>| <a href="//ofbbnw.com.cn" target="_blank">760</a>| </body> </html>