?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 时时彩总和大小计划:变频器控制柜设计五大要领-中国工业电器?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="时时彩总和大小计划:变频器应该安装在控制柜内部,控制柜在设计时要注意以下问题:一、散热问题变频器的发热是由内部的损耗产生的。在变频器中各部分损耗中主要以主电路为主,约?8%,控制电路占2%。为了保证变频器正常可靠运行?.."><meta name="keywords" content="时时彩总和大小计划," /> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <!-- End Google Tag Manager --> <link rel="canonical" href="//www.mvq89.com.cn/text/8/180716/AD100833690_1.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="//www.mvq89.com.cn/" title="吉林时时彩直播">吉林时时彩直播</a></div> <ul class="top_nav"> <li class="ppphz"><a href="/News/"><strong class="ppphz">资讯</strong></a></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li class="ppphz"><strong class="ppphz"><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li class="ppphz"><a href="/Topic/">专题</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Video/">视频</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">活动</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Material/MaterialList0/">下载</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li class="ppphz"><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">导航</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="//www.mvq89.com.cn/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li class="ppphz"><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">智能电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li class="ppphz"><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li class="ppphz"><a >物联?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li class="ppphz"><a >稳压?/a><a >变频?/a><a href="//www.mvq89.com.cn/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul class="ppphz"><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >电线电缆</a></li><li class="ppphz"><a >断路?/a><a >避雷?/a><a >电力电缆</a></li><li class="ppphz"><a >继电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯电缆</a></li></ul><ul class="ppphz"><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li class="ppphz"><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li class="ppphz"><a >流量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li class="ppphz"><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li class="ppphz"><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电路</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="请输入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul class="ppphz"> <li class="ppphz"><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Article/ArticleList9/">方案应用</a></li> <li class="ppphz"><a href="/Material/MaterialList0/">资料下载</a></li> <li class="ppphz"><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong class="ppphz">您正在访问:</strong> <a href="//www.mvq89.com.cn/" title="吉林时时彩直播">吉林时时彩直播</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList8/" target="_blank">专业论文</a> >> <span class="ppphz">正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>时时彩总和大小计划:变频器控制柜设计五大要领</h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源:【互联网?作者:??点击?span id="HitNum"></span>?时间?span id="dTime">2018/7/16 9:23:41</span><input type="hidden" id="ID" value="100833690"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[变频器控制柜设计五大要领]:变频器应该安装在控制柜内部,控制柜在设计时要注意以下问题:一、散热问题变频器的发热是由内部的损耗产生的。在变频器中各部分损耗中主要以主电路为主,约?8%,控制电路占2%。为了保证变频器正常可靠运行?..</div><div class="brand_news_con"><p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <a href="//www.mvq89.com.cn/">吉林时时彩直播</a> www.mvq89.com.cn <img src="//oss.cnelc.com/kindeditor/img/20180716/20180716092319_3359.jpg" width="450" height="313" title="变频器控制柜设计五大要领" alt="变频器控制柜设计五大要领" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 变频器应该安装在控制柜内部,控制柜在设计时要注意以下问题?</p> <p style="text-indent:2em;"> 一、散热问?</p> <p style="text-indent:2em;"> 变频器的发热是由内部的损耗产生的。在变频器中各部分损耗中主要以主电路为主,约?8%,控制电路占2%。为了保证变频器正常可靠运行,必须对变频器进行散热我们通常采用风扇散热?</p> <p style="text-indent:2em;"> 变频器的内装风扇可将变频器的箱体内部散热带走,若风扇不能正常工作,应立即停止变频器运行;大功率的变频器还需要在控制柜上加风扇,控制柜的风道要设计合理,所有进风口要设置防尘网,排风通畅,避免在柜中形成涡流,在固定的位置形成灰尘堆积;根据变频器说明书的通风量来选择匹配的风扇,风扇安装要注意防震问题?</p> <p style="text-indent:2em;"> 二、电磁干扰问?</p> <p style="text-indent:2em;"> I.变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰,而且会产生高次谐波,这种高次谐波会通过供电回路进入整个供电网络,从而影响其他仪表。如果变频器的功率很大占整个系统25%以上,需要考虑控制电源的抗干扰措施?</p> <p style="text-indent:2em;"> II.当系统中有高频冲击负载如电焊机、电镀电源时,变频器本身会因为干扰而出现保护,则考虑整个系统的电源质量问题?</p> <p style="text-indent:2em;"> 三、防护问题需要注意以下几?</p> <p style="text-indent:2em;"> I.防水防结露:如果变频器放在现场,需要注意变频器柜上方不的有管道法兰或其他漏点,在变频器附近不能有喷溅水流,总之现场柜体防护等级要在IP43以上。微信号技成培训值得你关注! </p> <p style="text-indent:2em;"> II. 防尘:所有进风口要设置防尘网阻隔絮状杂物进入,防尘网应该设计为可拆卸式,以方便清理,维护。防尘网的网格根据现场的具体情况确定,防尘网四周与控制柜的结合处要处理严密?</p> <p style="text-indent:2em;"> III.防腐蚀性气体:在化工行业这种情况比较多见,此时可以将变频柜放在控制室中?</p> <p style="text-indent:2em;"> 四、变频器接线规范 </p> <p style="text-indent:2em;"> 信号线与动力线必须分开走线:使用模拟量信号进行远程控制变频器时,为了减少模拟量受来自变频器和其它设备的干扰,请将控制变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分开走线。距离应?0cm以上。即使在控制柜内,同样要保持这样的接线规范。该信号与变频器之间的控制回路线最长不得超?0m?</p> <p style="text-indent:2em;"> 信号线与动力线必须分别放置在不同的金属管道或者金属软管内部:连接PLC和变频器的信号线如果不放置在金属管道内,极易受到变频器和外部设备的干扰;同时由于变频器无内置的电抗器,所以变频器的输入和输出级动力线对外部会产生极强的干扰,因此放置信号线的金属管或金属软管一直要延伸到变频器的控制端子处,以保证信号线与动力线的彻底分开?</p> <p style="text-indent:2em;"> 1) 模拟量控制信号线应使用双股绞合屏蔽线,电线规格为0.75mm2。在接线时一定要注意,电缆剥线要尽可能的短(5-7mm左右),同时对剥线以后的屏蔽层要用绝缘胶布包起来,以防止屏蔽线与其它设备接触引入干扰?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2) 为了提高接线的简易性和可靠性,推荐信号线上使用压线棒端子?</p> <p style="text-indent:2em;"> 五、变频器的运行和相关参数的设?</p> <p style="text-indent:2em;"> 变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象?</p> <p style="text-indent:2em;"> 控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。  </p> <p style="text-indent:2em;"> 最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。微信号技成培训值得你关注! </p> <p style="text-indent:2em;"> 运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力?</p> <p style="text-indent:2em;"> 载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的?</p> <p style="text-indent:2em;"> 电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到?</p> <p style="text-indent:2em;"> 跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点?</p> </div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> </div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="关注有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器网:此内容转载于合作媒体或互联网其它网站,中国工业电器网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述!</br>新闻、技术文章投稿QQ?28246603 邮箱:news@www.mvq89.com.cn</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li class="ppphz">· <a href="/text/8/180716/AD100833690_1.html" target="_blank">变频器控制柜设计五大要领</a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/1/180716/AD100833688_1.html" target="_blank">LivesOne World区块链峰会在</a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/32/180716/AD100833687_1.html" target="_blank">电气百科:沥青混合料最大相对密度仪试验?/a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/32/180716/AD100833686_1.html" target="_blank">电气百科:数显电热鼓风干燥箱使用方法及注</a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/32/180716/AD100833685_1.html" target="_blank">电气百科:接地电阻测试仪的使用方?/a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/32/180716/AD100833684_1.html" target="_blank">电气百科:镀镍铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线</a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/32/180716/AD100833683_1.html" target="_blank">电气百科:TESCOM减压阀44-18?/a></li><li class="ppphz">· <a href="/text/32/180716/AD100833682_1.html" target="_blank">电气百科:铜编织线介?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>网友评论<span class="ppphz">已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户登录</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li class="ppphz">·<a href="/text/8/180716/AD100833690_1.html" target="_blank">变频器控制柜设计五大要领</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180716/AD100833687_1.html" target="_blank">电气百科:沥青混合料最大相?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180716/AD100833686_1.html" target="_blank">电气百科:数显电热鼓风干燥箱</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180716/AD100833685_1.html" target="_blank">电气百科:接地电阻测试仪的使</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180716/AD100833684_1.html" target="_blank">电气百科:镀镍铜芯PTFE绝缘镀</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180716/AD100833683_1.html" target="_blank">电气百科:TESCOM减压阀44-18</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180716/AD100833682_1.html" target="_blank">电气百科:铜编织线介?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180716/AD100833681_1.html" target="_blank">电气百科:DEUBLIN旋转接头10</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180716/AD100833676_1.html" target="_blank">电气百科:钢球冲击试验机操作</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180716/AD100833651_1.html" target="_blank">电气百科:蓄电池组在线充放电</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180716/AD100833650_1.html" target="_blank">电气百科:甲烷传感器检定配?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180716/AD100833643_1.html" target="_blank">电气百科:国产EZV01/ZB-1交直</a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833583_1.html" target="_blank">电气百科:REXROTH先导式单?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833582_1.html" target="_blank">电气百科:E120立式台式防水?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833578_1.html" target="_blank">电气百科:ZGF-Q-120/2轻便?/a></li><li class="ppphz">·<a href="/text/32/180713/AD100833567_1.html" target="_blank">电气百科:阿托斯电磁阀AGMZA</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018071304/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(330)">2018中国大数据应用大会专?/a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018071303/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(329)">2018中国互联网大会专题报?/a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018071302/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(328)">2018北京国际人工智能大会专题</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018071301/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(327)">2018北京国际大数据产业大会专</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018070604/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(326)">第十四届中国国际机床工具展览</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018070603/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(325)">2018中国北京国际消费电子博览</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018070602/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(324)">2018人工智能与智能汽车创新峰</a></li><li class="ppphz">· <a href="//www.mvq89.com.cn/Special/2018070601/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(323)">第三届全球虚拟·现实大会(GV</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明:严禁任何单位和个人模仿、转载、抄袭及冒名中国工业电器网(www.mvq89.com.cn?/p><p><a href="//www.mvq89.com.cn/" title="吉林时时彩直播">吉林时时彩直播</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H12.Html">广告服务</a>| <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/user/"> 在线投稿</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/Links/">友情链接</a> | <a href="//www.mvq89.com.cn/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="//www.mvq89.com.cn/SetMap.html" target="_blank">网站地图</a></p><p>客服:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a>展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 会员合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 广告合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击这里给我发消? title="点击这里给我发消?/></a><p>中国工业电器网服务热线:400-688-6377 合作电话?21-39983999 传真?21-39983888 邮编?01812 信箱:cn@www.mvq89.com.cn新闻投稿邮箱:news@www.mvq89.com.cn</p><p>上海总公司地址:上?金园一?99号(中国工业电器大厦) 法律顾问:浙江海昌律师事务所 江律?/p><p>上海易电网络科技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a href="//www.mvq89.com.cn/" title="吉林时时彩直播">吉林时时彩直播</a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div> </div> </div> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/5bv623/833399939.html ">ƻ iPhone 7ȫͨͼƬ </a> 2019-05-26</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/55792/856554938.html ">͢VSǰհ÷սŷ޺ ǿƻӦC </a> 2019-05-26</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/wjo147/899733937.html ">ϻһкʱã </a> 2019-05-25</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/968259/933983936.html ">ȪչѵŻ </a> 2019-05-25</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/5x5611/605894935.html ">̻ɻѡٹ </a> 2019-05-25</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/1b9750/206666934.html ">߿ˣˣȥ </a> 2019-05-25</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/5x5309/875230933.html ">ܾװ°ͻ BCNձ </a> 2019-05-24</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/173662/90485932.html ">Ϊ˹׵Уǻۺ </a> 2019-05-24</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/4y513/784689931.html ">ϲӭʮŴ֣꣺ϣʮŴΪл帴˵һΰת۵ </a> 2019-05-24</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/3h0838/73613930.html ">ظ@֮Ҫ߼ῴƪӣ </a> 2019-05-23</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/73266/611892929.html "> ͷźʡҵʵ </a> 2019-05-23</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/b1q874/991630928.html ">оԱ͹в </a> 2019-05-23</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/41m858/202721927.html ">ӿõ⣺ѧ֮ </a> 2019-05-22</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/298490/921229926.html ">ε̰Զ߹֪˵ɶ </a> 2019-05-22</li> <li><a href="//www.mvq89.com.cn/490652/855748925.html ">ûϣûϵѧУҲҵ˲ţ廪ֻ㡣 </a> 2019-05-21</li> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.vneiv.tw" target="_blank">317</a>| <a href="//www.bdtvf.tw" target="_blank">165</a>| <a href="//www.tvnym.tw" target="_blank">671</a>| <a href="//www.rzxdu.tw" target="_blank">634</a>| <a href="//www.usxpy.tw" target="_blank">616</a>| <a href="//www.ljjds.tw" target="_blank">794</a>| <a href="//www.tmfxb.tw" target="_blank">686</a>| <a href="//www.ebwgx.tw" target="_blank">684</a>| <a href="//www.vgzwb.tw" target="_blank">906</a>| <a href="//www.pukcl.tw" target="_blank">824</a>| </body> </html>